Шарени раздумки с Анна Малешкова

Творецът така е подредил  на човека земния живот. Да плаче  от  самота,  загуба на близки, при раздяла с любими хора. И много рядко човек плаче от радост. Но има и изключения. Вчера, на Световния ден на книгата и поезията, децата и учителския колектив на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и местното читалище с. Сотиря, успяха да ме разплачат. Беше огромна изненада  от това, което  бяха организирали в моя чест тези учители и  работници от сферата на културата. Искам днес публично да  им благодаря за положения труд, за топлите думи, казани в мой адрес, за всичко, с което успяха не само да ме разплачат, но и направиха този ден в моя живот цветен и сигурно ще остане незабравим. Благодаря Ви, деца, Благодаря Ви, учители и ръководители!  Поклон Вам за  положения труд. Вие  ме  дарихте радост, която дълго ще ме топли.

Това са мислите на Анна Малешкова, провокирани от срещата ни , на която децата поздравиха авторката с четене на нейни стихове. Първокласниците рецитираха случките от „Мамин Мишо“, а колегите, по-големите ученици и библиотекарят от читалището в Сотиря се потопиха в магията на „Шарени раздумки“.

Инициативата е по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Библиотеките като образователна среда“