„Тетрадки за смет“ – екоакция

След Великденските празници учениците от 4а и 4б класове се ентусиазираха и почистиха тревните площи около училището.Децата се разделиха на отбори и играейки успяха да съберат тринадесет торби със смет, които размениха за тетрадки и химикали. Акцията „Тетрадки за смет“ приключи с беседа по народната приказка „Сливи за смет“ и с равносметка за ползите от сметосъбирането и рициклирането на отпадъци.