Писмо до…

В международната седмица на писмото децата се запознаха с традиционното пощенско писмо, което се слага в плик и стига до адресата чрез пощи и пощальон. Всеки желаещ получи възможност да напише кратко писъмце до приятел, родител, учител и да го пусне в импровизираната пощенска кутия . Пощальонът Георги учтиво разнесе писмата да получателите.