Наградено добро.

Юлия е ученичка в 3б клас и отлично се справя със задачите в часовете. Данчо също е ученик в 3б клас, но доста се затруднява. От миналата година Юлия взе самостоятелно решение да помага на Данчо и днес той се чувства по-сигурен и знаещ. А Юлия получи грамота и награда за стореното добро.