Подкрепа за успех

По проект „Подкрепа за успех“ в училище са сформирани 17 групи от начален и от прогимназиален етап по български език и литература и математика. Допълнителното обучение на учениците, организирано по проекта, се осъществява като обща подкрепа за личностното развитие на учениците.