Ден, но не обикновен…

Проектни дейности в първите класове на тема „Диви и домашни животни“ се проведоха в училище с партньорството на Дирекция Природен парк „Сините камъни“ с представител Красимир Цуцов – главен експерт биоразнообразие и консервационна дейност.

Първокласниците разгледаха отблизо пръстени за птици, запознаха се с опръстеняването – един от най-простите и достъпни методи за изучаване на птиците и разпънаха орнитоложка мрежа. Голям интерес предизвика „капанът за буболечки“, а най – забавната част от деня премина в подвижни игри „Прилепи и пеперуди“ и „Да занесем вода на животните“.