Участие в пролетния турнир

След двугодишно прекъсване на 17. 04 .2022г. стартира 8-я пролетен футболен турнир по програма на МКБППМН при община Сливен. В турнира взеха участие 11 училища. Нашите футболисти играха в една група с отборите на ОУ „Св.П.Хилендарски“ с. Тополчане, СУ „Св.Кл.Охридски“ с.Камен и ОУ ,,Братя Миладинови“ гр.Сливен. Не успяхме да спечелим, но отнесохме със себе си доброто настроение и емоцията от преживяването.