15 май – Международен ден на семейството

Учениците от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с удоволствие се включиха в инициативите, посветени на семейството. Децата от начален и прогимназиален етап рисуваха семействата си, а най-добрите рисунки бяха подредени в изложба в сградата на кметството. На 12 май изложбата „Моето семейство“ бе тържествено открита пред децата, чиито рисунки участват в изложбата, родителите им, гостите от Петя Георгиева – секретар на кметство с. Сотиря.

Голямо оживление в училище в този ден предизвика и друга изложба „Моето семейство“, която тече на екрана във фоайето на училищната сграда. От монитора се усмихват деца и родители, запечатани в снимки от самите ученици.

Изложбите са достъпни за разглеждане до края на месец май.

Инициативите са по проект „Подкрепа за успех“ Дейност 7 за работа с родители чрез включване на образователни медиатори и заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничество с педагогически специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.