С духа и силата на българското слово

На 17 май „Младите възрожденци“ съвместно с вокалната група „Четвъртинки“ и театралното ателие „Приказен свят“ – групи по занимания по интереси, поздравиха своите съученици, родители и учители с кратка програма по случай 24 май – Ден на българската писменост, просвета и култура. Училищната зала се изпълни с духа и силата на българското слово, а денят за всички ни остана изпълнен с добро и позитивно настроение.