Празнично шествие „Златните букви“

На 19 май ученици, родители и учители се включиха в голямо тържествено шествие по повод наближаващия празник 24 май- Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.  Под звуците на песента „Златни букви“ празничното шествие тръгна от училището, премина през улиците на селото и завърши с тържествена програма, представена от учениците пред жителите на с. Сотиря.

Инициативата е по проект „Подкрепа за успех“ Дейност 7 за работа с родители чрез включване на образователни медиатори и заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничество с педагогически специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.