За един по-чист свят

За да живеят в един по-чист и зелен свят, децата от вторите класове в часовете по проектни дейности почистиха района на училището. Така учениците се запознаха не само на теория, но и на практика как да опазват околната среда.