Творчеството на Иван Вазов през моите очи

Във връзка с честването на традиционните „Вазови дни на открити врати“ СУ „Иван Вазов“ гр. Нова Загора организира конкурс за рисунка „Творчеството на Иван Вазов през моите очи“. Първокласниците от ателие по занимания по интереси „Свят в цвят“ съвместно с по-големите си съученици от 4б клас взеха участие в конкурса, за което бяха поощрени с грамоти за отлично представяне, а най- добрите художници Ивана, Мойсей и Тодор от първи клас получиха и награди.