Веселата азбука

За да си припомнят веселата азбука, в часовете за проектни дейности децата от 1в клас посетиха читалището в с. Сотиря, Те с голям интерес разгледаха книгите и изслушаха приказките, прочетени увлекателно от г-жа Борисова- библиотекар на читалището