Природата около нас.

Природата и нейната неповторимост през различните сезони представиха учениците от 2в клас в часовете за проектни дейности. Красивите табла , направени от децата, украсиха класната стая.