1 юни-ден на детето

Днес, на 1 юни в двора на училището се проведе празник с активното участие на гости, родители, деца, учители. Децата рисуваха заедно с родителите си, участваха в спортни надпревари и викторини с награди, танцуваха. С грамоти и награди бяха отличени най-добрите ученици в категорията „Ученик за пример“. Проявата приключи с футболен турнир на отборите от пети, шести и седми клас. Дори и дъждът не успя да попречи за доброто ни и весело настроение.

Инициативата е по проект „Подкрепа за успех“ Дейност 7 за работа с родители чрез включване на образователни медиатори и заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничество с педагогически специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.