Моето педагогическо ежедневие

Приключва 2021-2022 учебна година – година, изпълнена с безброй предизвикателства. И, преди да посрещнем новата, още веднъж всеки от нас, учителите от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с. Сотиря си припомни вълненията, успехите и несполуките от вече изминалата учебна година с получаването на Сертификат за успешно участие в обучение, проведено през месец юли в с. Медвен на тема“ Моето педагогическо ежедневие. Обмяна на добри практики. Превенция и интервенция на агресията в училище“.