В часа на класа.

Днес в IVб клас се проведе интересен урок. Класният ръководител г- жа Вавова съвместно с педагогическия съветник г-жа Петкова предизвикаха учениците да се включат в темата на урока за приятелството. Децата с радост участваха в занимателни игри, изпълняваха предложените им роли и в края на часа си размениха приятелски символи.