На посещение в Регионален Исторически музей – Сливен

На 12.11.2022 година учениците от клуб  ‘’ Млади Възрожденци ‘’, организиран в дейности по занимания по интереси, посетиха Регионалния Исторически музей в град Сливен.  Научиха  част от историята на Сливен и видяха редки и интересни артефакти от Античността, Средновековие и Възраждането,  които бяха изложени в музея.