Еднакви сме. Различни сме. 140 години училище

На 16 ноември в кинозалата на училището бе проведен тренинг с участието на родители, ученици и педагогически специалисти по повод Международния ден на толерантността. Участниците в инициативата обсъдиха теми, свързани с толерантността, добротата и уважението помежду ни. Родителите заедно със своите деца взеха участие в игри и искрено се забавляваха, с което създадоха много позитивни емоции и добро настроение.

Инициативата е по НП на МОН „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“