3 март в първи клас. 140 години училище

В навечерието на Националния празник 3 март учениците от група ЦОУД 1 клас изработиха табло, посветено на героите, загинали за свободата на България.
Децата изразиха своята признателност като изпяха специално научената за празника песен и рецитираха стихове, посветени на бележитата дата.