Празнуваме заедно

Родителите и учениците от 4 б клас отпразнуваха заедно предстоящия празник 8 март. Децата прочетоха стихове на своите майки и баби и всички заедно изработиха картички, които си размениха.