„Слънце“ и „Природата и аз“ отвориха врати за гости. 140 години училище.

Групата по занимания по интереси „Природата и аз“ съвместно с читателския клуб „Слънце“ в деня на отворените врати заедно със своите съученици изработиха пана с герои от любими и познати приказки от природни материали.