Посещение в Царацово па НП „Иновации в действие“

В рамките на Национална програма „Иновации в действие“ през май посетихме иновативното училище ОУ „Дядо Иван Арабаджията“. Запознахме се с историята на училището и неговия патрон от правнука на самия Дядо Иван Арабаджията. Наблюдавахме открит урок в I клас по БЕЛ ИУЧ на тема „Азбучен ред“ с представяне на иновацията „Учим буквите чрез моделиране“. Участвахме в открит урок за нови знания в III клас по БЕЛ – Извънкласно четене на тема „Джани Родари – Приказки по телефона“ с представяне на иновацията „Извън формата – разказване с помощта на геометрични фигури“. В IV клас по английски език на тема „Здравословен начин на живот“ наблюдавахме прилагане на иновативни методи – използване на електронни ресурси, образователни задачи и игри. От наблюдаваните иновативни методи, моделирането с пластилин на букви и работата с мисловни карти са познати и прилагани в нашето училище, но не с тази интензивност. Всички методи са приложими за активизиране, затвърждаване и разнообразяване на учебния процес.

Мобилност 2 е осъществена по Националната програма „Иновации в действие“ Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ съвместно с училища партньори ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Обзор, и СУ „Васил Левски“ с. Маноле, Пловдив