Творческа изява по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Творческа изява по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ на група за танцово изкуство „Веселие“ и група за театрално изкуство “Думи“ се състоя в читалището на с. Крушаре „Искра-1929“. Обединено Училище „Черноризец Храбър“ с. Крушаре, като домакин, съвместно с гостите от ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Сотиря и ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово представиха концертна програма с участието на групите, сформирани по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ .