Нашите празници.

В часовете за проектни дейности учениците от 3в клас изработиха книжки, в които включиха пролетни празници и обичаи на българите. Децата рисуваха, писаха и научиха много интересни подробности за празниците.