Проектни дейности в 3а клас

В периода от 22.05. до 31.05.2023 г. учениците от 3а се включиха в проектни дейности на тема “ Нашите празници“. С голямо усърдие децата си припомниха за нашия Национален празник – 3 март, официални празници и народни традиции и обичаи. Изработиха табла и книжки от работите си в края на проектната дейност.