Екскурзия до Бургас

С подкрепа на Местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ ученици от ОУ „Св.П.Хилендарски“ посетиха град Бургас. Децата прекараха един страхотен ден в Морската градина. Особено преживяване за тях бе посещението на зоопарка в гр. Айтос.