Старт на проектните дейности

Часовете за проектни дейности започнаха и през новата учебна година. В I клас вдъхновението дойде от есента. Различни стихове и песни огласиха класните стаи. Не липсваха колажи, апликации и добро настроение.

1в клас

1б клас

1a клас