Учители и родители – ЗАЕДНО

Среща с родители за разясняване ползите от образованието и сплотяване на училищната и родителска общности с участието на педагогически специалисти, образователен медиатор, представител на читалище „Светлина“ с. Сотиря. Срещата бе придружена със сценична изява на ученици, включваща танцови изпълнения и представяне на модно ревю, както и интерактивни игри с непосредственото участие на родители.