Урок – Права и задължения

Учениците от 5б клас влязоха в обувките на всички в училище. В час на класа, чрез ролеви игри се запознаха с правата и задълженията на техните съученици, учители и всички позиции, които срещат всеки ден.