Посланието на есенния лист

За поредна година учениците от начален етап се включиха в кампанията по пътна безопасност „Посланието на есенния лист“.
С голямо желание учениците написаха своите послания, красиво оформени върху пъстри и разноцветни есенни листа. Идеята е посланията на есенните листа да бъдат раздадени лично от децата, напомняйки на възрастните за отговорността, която носят като водачи на
МПС за опазване живота и здравето на на пътя.