Вътрешноучилищна квалификация 30.10.2023

В периода 30.10.2023 г. – 31.10.2023 г. се проведе обучение на тема „Училище без негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните“ с лектор Силвия Станчева.