Международен ден на думата БЛАГОДАРЯ!

Днес подарък ще ти поднеса и ти казвам “Благодаря”.
Учениците от 1б клас и група “С ръце и сърце” отбелязаха международния ден на думата “Благодаря”.
Не забравяйте, че благодарността ни прави добри и ни кара да се чувстваме добре!