Ден на търпението

На 25 МАРТ си задаваме въпроса – Колко сме търпеливи?

Добродетел ли е това … или просто дума?

Дейностите продължиха през целия ден и преминаха през всички класни стаи от 1 до 7 клас. Денят беше изпълнен с много ръчен труд, различни дебати, въпроси и мили думи.