9-ти май – Ден, в който ролите се разменят!

9-ти май, ден на Европа, но и ден на ученическото самоуправление.

Ден, в който ролите се разменят. Учениците стават учители, а учителите-ученици.

В 6а клас Васил  Стоянов се осмели да стане учител за един ден по човекът и природата. Представи урокът „ Растеж и развитие на растенията“. Учениците отговаряха на въпроси, изследваха какво има в семената. Научиха какво е покълване и поникване, посадиха семена, от които ще се развият нови растения. Ученикът-учител се справи блестящо с ролята си. Предаде нови знания по достъпен начин, отговаряше на въпроси, насочваше съучениците си в практическата работа.

В края на часа заяви, че много му харесва да е учител!

Благодарение на подобни инициативи учениците израстват, поемайки повече отговорности, а ние, учителите си припомняме какво е да сме от другата страна-на чиновете, като ученици.