„Дом. Семейство. Училище“

Поредна сбирка с родители, деца и учители се състоя в киносалона на училището по проект „Успех за теб“. Всички заедно изгледахме образователен филм, а по време на почерпката родителите имаха възможността в непринуден разговор да изкажат мнение относно своите права и задължения в процеса на възпитание и обучение на децата. Сбирката приключи с много добро настроение и малък подарък за всеки родител.

Инициативна е по проект „Успех за теб“ Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“