Влиянието на трудовата миграция на семействата върху бъдещето на децата

На 14.06.2024г. премина и последната форма за интензивна работа с родители под формата на индивидуални срещи и разговори на терен с родители относно мнението и отношението им към трудовата миграция на семействата и влиянието й върху бъдещето на децата.

Инициативна е по проект „Успех за теб“ Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“