Обучение – НЦПКПС, гр. Банкя – 29.11.2023

В периода 27.11.2023 г. – 29.11.2023 г. се включихме в обучение с продължителност 16 академични часа в НЦПКПС, гр. Банкя на тема „Атестацията като процес на оценяване – критерии, индикатори области на атестиране“ с лектор Даниела Шопова.

Прочети повече