Обществена поръчка (нова) – 02.11.2018

Договор за строителство (09.05.2019) Обявление за възложена поръчка (09.05.2019) Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител (21.01.2019) Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (21.01.2019) Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи (21.01.2019) Съобщение – отваряне на ценовите предложения Протокол по чл.54, […]

Прочети повече

Обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка  Решение за прекратяване на процедура Документация Обявл.за поръчка Р-е за ПроцедураОбразец 8 Образец 7 Образец 6 Образец 5 – dogovor Образец 4 Образец 3 Образец 2 Образец 1 КСС espd-request 2018-10-6-10-52-6 2018-10-6-10-53-12 2018-10-6-10-54-27 2018-10-6-10-55-23 2018-10-6-10-56-14 SKMBT_C20318100610380 SKMBT_C20318100610381 SKMBT_C20318100610382 SKMBT_C20318100610390 арх. SKMBT_C20318100610430 SKMBT_C20318100610431 п.б. доклад 2018-10-6-11-11-8 2018-10-6-11-12-1 ен. ефективност 2018-10-6-11-22-24 2018-10-6-11-23-16 2018-10-6-11-24-8 […]

Прочети повече