Обществена поръчка (нова) – 02.11.2018

Споразумение към договор за строителство (10.08.2021)  Обявление за изменение на на поръчка през нейния срок за изпълнение (10.08.2021)  Договор за строителство (09.05.2019) Обявление за възложена поръчка (09.05.2019) Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител (21.01.2019) Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (21.01.2019) Протокол по чл.54, ал.12 […]

Прочети повече

Обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка  Решение за прекратяване на процедура Документация Обявл.за поръчка Р-е за ПроцедураОбразец 8 Образец 7 Образец 6 Образец 5 – dogovor Образец 4 Образец 3 Образец 2 Образец 1 КСС espd-request 2018-10-6-10-52-6 2018-10-6-10-53-12 2018-10-6-10-54-27 2018-10-6-10-55-23 2018-10-6-10-56-14 SKMBT_C20318100610380 SKMBT_C20318100610381 SKMBT_C20318100610382 SKMBT_C20318100610390 арх. SKMBT_C20318100610430 SKMBT_C20318100610431 п.б. доклад 2018-10-6-11-11-8 2018-10-6-11-12-1 ен. ефективност 2018-10-6-11-22-24 2018-10-6-11-23-16 2018-10-6-11-24-8 […]

Прочети повече