За училището

Създадено е през 1882 год. в частна къща от будни и заможни жители на селото. До 2009 год. е начално училище , а от 01.06.2009 г. е преобразувано в основно училище.

ТОВА СМЕ НИЕ!

2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година – 416 ученици, разпределени в 20 паралелки от I до VII клас. Педагогически персонал – 32 педагози с висше образование и обща численост на персонала 45 служители.

2019/2020 учебна година

2019/2020 учебна година – 421 ученици, разпределени в 20 паралелки от I до VII клас. Педагогически персонал – 32 педагози с висше образование и обща численост на персонала 45 служители.

 

 

 

 

2018/2019 учебна година

Педагогически персонал

2018-2019 учебна година – 427 ученици, разпределени в 19 паралелки от I до VII клас. Педагогически персонал – 30 педагози с висше образование и обща численост на персонала 41 служители.

 

 

 

 

 

2017 – 2018 учебна година – 419 ученици 18 паралелки от І до VІІ клас. Педагогически състав – 29 учители с висше образование и обща численост на персонала – 40 служители.

ТОВА СМЕ НИЕ!

2017/2018 учебна година

 

 

2016 -2017 учебна година – 457 ученици в 18 паралелки от І до VІІІ клас. Педагогически състав – 29 учители с висше образование и обща численост на персонала – 39 служители.

ТОВА СМЕ НИЕ!

2016/2017 учебна година

 

начален етап

прогимназиален етап