Подкрепа за успех – 2021/2022

По проект „Подкрепа за успех“ в училище са сформирани 17 групи от начален и от прогимназиален етап по български език и литература и математика с общо 117 ученици . Допълнителното обучение на учениците, организирано по проекта, се осъществява като обща подкрепа за личностното развитие на учениците.

Дейностите за осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващо образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание по проект „Подкрепа за успех“ приключиха.

Сега учениците от прогимназиален етап с нетърпение очакват дейностите по проекта, свързани с кариерното им ориентиране.

Ден на отворените врати

На 10 май училището отвори врати за скъпи гости – бъдещи първокласници и настоящи възпитаници на детска градина „Перуника“ с. Сотиря. Децата заедно със своите родители и учители разгледаха бъдещия си дом – физкултурния салон, киносалона, класните стаи, гостуваха на нашите първокласници и четвъртокласници, пред които уверено демонстрираха артистичните си умения. Инициативата е по проект „Подкрепа за успех“ Дейност 7 за работа с родители чрез включване на образователни медиатори и заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничество с педагогически специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.

15 май – Международен ден на семейството

Учениците от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с удоволствие се включиха в инициативите, посветени на семейството. Децата от начален и прогимназиален етап рисуваха семействата си, а най-добрите рисунки бяха подредени в изложба в сградата на кметството. На 12 май изложбата „Моето семейство“ бе тържествено открита пред децата, чиито рисунки участват в изложбата, родителите им, гостите от Петя Георгиева – секретар на кметство с. Сотиря.

Голямо оживление в училище в този ден предизвика и друга изложба „Моето семейство“, която тече на екрана във фоайето на училищната сграда. От монитора се усмихват деца и родители, запечатани в снимки от самите ученици.

Изложбите са достъпни за разглеждане до края на месец май.

Инициативите са по проект „Подкрепа за успех“ Дейност 7 за работа с родители чрез включване на образователни медиатори и заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничество с педагогически специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.