Учебен план

Форма на обучение за учебната 2023/2024 година – дневна, с решение №2, Протокол №8 от 14.09.2023 г. на Педагогически съвет

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 2023/2024

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 2022/2023

Учебен план – 1-ви клас

Учебен план – 2-ри клас

Учебен план – 3-ти клас

Учебен план – 4-ти клас

Учебен план – 5-ти клас

Учебен план – 6-ти клас

Учебен план – 7-ми клас

Училищен учебен план – 2021/2022