Училищна медиация

През учебната 2016 /2017 година в ОУ „Св.Паисий Хилендарски “ с. Сотиря бе открит кабинет по Училищна  Медиация. Идеята е в него да се решават възникнали казуси и спорове чрез ефективна комуникация между спорещите страни. В разрешаване на проблеми се използва посредник – медиатор, чиято основна задача е да помогне за преодоляване на различията, за сближаване на позициите на конфликтуващите. Медиацията ни учи да правим правилен избор и да разберем по-добре себе си и другите, защото “ Не е страшно, че грешим. Страшно е, че повтаряме грешките си.“ Оскар Уайлд.

Обучение в медиация преминаха двама от педагогическите специалисти – Ваня Бонева и Ралица Димитрова. Един ученик – Злати Георгиев от 7а клас, беше включен в лятното училище “ Подготовка на ученици – медиатори при управление  и разрешаване на конфликти“ град Приморско и на 07.12.2017 г. му бе връчен официално сертификата за преминатото обучение лично от д-р Бисерка Михалева, началник на РУО-Сливен.

През настоящата 2017/2018 година, по проект „Твоят час“ бе създаден клуб „Медиация“, в която учениците се учат да разрешават конфликти, възникнали по различни поводи, чрез включването им в ролеви игри, тренинги, лекции. Чрез обучение в Медиация децата стават по-добри, толерантни и се възпитават в дух на взаимопомощ, разбирателство и подкрепа.