Ранните детски бракове

На 25.04.2017 г. представихме презентация на тема „Ранните детски бракове“ пред момичетата от прогимназиален етап. Идеята за тази инициатива се роди след участието на момичета от 7 и 8 клас в обменна визита на ученически парламенти в ПГТО – гр.Сливен, проведена на 9.03.2017г. Най-болезнената тема за ромския етнос провокира в Пенка Йорданова, ученичка от 8 клас, размисли и желание да поговорят приятелски с  другите момичета. Всички бяха единодушни – тази традиция трябва да спре. Дано!