Педагогически четения на начални учители – гр.Ловеч

Дванадесетите национални педагогически четения на началните учители  се състояха в Ловеч в периода 21-23 юни. Четенията преминаха под наслов „Да запазим усмивката в училище“,  темата е „Моето педагогическо ежедневие“. Близо 100 учители от страната обмениха педагогически опит, споделиха своите открития, проблеми и идеи. Област Сливен беше представена от 15 учители от различни училища, в това число и ОУ „Св.Паисий Хилендарски”-с.Сотиря – с доклад и презентация се включи Мария Хаджистойчева. Поздравления за отличното представяне!