„Моето наследство” – клуб на занаятите и традициите

През учебната 2016/2017 година в училището бе сформиран клуб по интереси „Моето наследство” по проект „Твоят час” с ръководител Юлияна Калошева. В него учениците се запознаха с основните традиции и обичаи на българи и роми. Прочетоха български и ромски приказки и разучиха танци на двата етноса. В този клуб участниците се научиха да плетат с прежда на две куки, да изработват кошници от отпадъчен материал и да пирографират. В занятията учениците използваха опита, знанията и уменията на родителите и обществеността. Усвоените знания и умения демонстрираха на представително занятие, което бе под формата на шоу-спектакъл с мото: „Знанията и уменията са съкровища, които ще последват своя собственик навсякъде”. В театралната постановка се включиха и родители. Учениците и гостите я гледаха с интерес и стигнаха до извода, че дори и да си богат, без знания и умения  си беден.