Kлуб „Природна радост”

През учебната 2016/2017 година в училището бе сформиран клуб „Природна радост”, обучителна група по проект „Твоят час”. Целта на дейностите е да се улесни възприемането и осмислянето на учебното съдържание по човекът и природата в 5 клас и да се придобият практически умения, нужни в живота им.

Чрез интерактивните методи и електронните уроци, участниците усвоиха основни понятия, процеси, структури в неживата природата и живия свят. Опитните демонстрации ги поставиха в нова за тях ситуация – те се чувстваха малки изследователи. Често в занятията присъстваха и техните родители, баби и дядовци. Настойниците им бяха активни гости – заедно с учениците извършваха опити, наблюдения с лупа и микроскоп, рисуваха, попълваха работни карти. Учениците показаха получените знания и умения пред съучениците си от IVа и IVб класове. По този начин четвъртокласниците видяха какви изненади и трудности ги очакват в пети клас.

Извънкласните дейности и интеркултурното образование разширява мирогледа на учениците и техните родители като превръща образованието в ценност, получена в училище. Това дава надежда, че клуб „Природна радост” е постигнало своите цели – човек за да е част от природата трябва да я познава и пази.