Клуб „Миналото на родния край – път за бъдещето“

От 17 ноември 2016 година до 14 юни 2017 година се проведоха занятията в клуб по интереси „Миналото на родния край – път за бъдещето“, създаден по проект „Твоят час“, с ръководител Йордан Тенев.

В рамките на 70 учебни часа учениците бяха запознати накратко с историята на родния  край, типични местни обреди, обичаи и вярвания.  Научиха повече за живота и творчеството на видни представители на Възраждането и освободителното движение в региона.

На представителното занятие, проведено на 14 юни 2017 година учениците представиха тракийски носии и местни обреди и обичаи, като обобщихме наученото през изминалите месеци.