Клуб „Шахмат“

През учебната 2016/2017 година в нашето училище бе сформирана група по интереси по проект „Твоят час“, с ръководител Владимир Лечев. Целта беше учениците да се запознаят с древната игра Шахмат, като научат основните правила, видовете дебюти, както и фазите на протичане на една шахматна партия. По време на занятията в клуба се провеждаше и турнир за най – добър играч.

На представителното занятие – 09.06. 2017 година се отчете финалната фаза на турнира, обобщиха се всички научени до тук правила и тактики. Финалиста получи грамота за победата си в турнира.