Поощрителни награди за „Свят в цвят“

1-ви Юли, 2017г., Галерия   ГаласАрт, гр.Стара Загора организира  тържество за участниците в конкурса „Художника инженер’2017“. Сред поканените са и децата от „Свят в цвят“, които чрез рисунките си интерпретираха приложенията на изобретенията на Никола Тесла.